உலக மண்வள நாள்: `மௌன வசந்தம்’ மனிதர்களுக்கு விடுக்கும் எச்சரிக்கை என்ன? | lessons which we should learn from rachel carson-s silent spring book

1. பயிர்களை சேதப்படுத்தும் பூச்சிகளை அழிப்பதற்காக தெளிக்கப்படும் இதனால் மனிதனுக்கு நன்மை பயக்கும் உயிரினங்களும் அழிந்து போகின்றன. (1956-ல் மொட்டுப் புழுவை அழிப்பதற்காக 8,85,000 ஏக்கர் பரப்பில் தெளிக்கப்பட்ட ரசாயனத்தால் சிலந்தி பூச்சிகளும் இறந்து போயின)

2. உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருள்களும் பாதிக்கப்படுவதால் இவை பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்ல `உயிர்க் கொல்லிகள்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

3. இந்த வேதிப்பொருட்கள் உணவுச் சங்கிலியில் எளிதாக நுழைந்து விடுகின்றன. உயிர்களில் Bioaccumulation ஆக தங்கிவிடுகின்றன. உதாரணத்திற்கு வேதி ரசாயனங்கள் உபயோகப்படுத்தாத மக்களிடம், அவர்கள் உடலில் வேதி ரசாயனங்கள் எவ்வளவு உள்ளது எனப் பரிசோதனை செய்த போது அவர்களின் உடல் உறுப்புகளில் அவை கலந்திருந்தது தெரியவந்தது. இவர்கள் முற்றிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளை உபயோகப்படுத்தாதவர்கள். ஆனால் இவர்கள் வேறொரு பண்ணைகளில் இருந்து வாங்கி சாப்பிட்ட முட்டைகளில் இருந்து வேதி ரசாயனங்கள் வந்துள்ளன. முட்டைகளை இட்ட கோழிகள் பூச்சிக் கொல்லி தெளிக்கப்பட்ட தாவரத்தை உண்டுள்ளன. தாவரத்திலிருந்து கோழிக்கு, கோழியிலிருந்து முட்டைக்கு, முட்டையிலிருந்து மனிதனுக்கு என உணவுச்சங்கிலியில் கடத்தப்பட்டு வந்துள்ளது.

Soil (Representational Image)

Soil (Representational Image)
Photo by Alexandr Podvalny from Pexels

4. பூச்சிக்கொல்லியின் எச்சங்கள் பூமியிலேயே தங்கிவிடுவதால் பறவை, விலங்கு, பூச்சிகள் என அனைத்தின் உடலிலும் நுழைந்துவிடுகின்றன. இந்த ரசாயனங்கள் ஏரியிலுள்ள மீன்களிலும், மண்ணிலுள்ள மண்புழுவிலும், பறவைகளின் முட்டைகளிலும், மனிதனின் உடல் திசுக்களிலும் காணப்படுகின்றன. இது தாய்ப்பாலின் மூலம் குழந்தைக்கும் செல்கிறது. சொல்லப்போனால் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் தொப்புள் கொடியை கடந்து குழந்தைகளையும் சென்றடைகின்றன. இதனால் பிறப்பதற்கு முன்பே வயிற்றில்இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வேதிபொருட்கள் கடத்தப்படுகிறது.

5. இவ்வாறு ரசாயனங்கள் கடத்தப்படும் போது அவற்றின் செறிவு அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கிறது.

நன்றி

Leave a Reply

%d bloggers like this: